Országos Múzeumigazgatói Konferencia 2020

2020-ban hatodik alkalommal rendezzük meg az Országos Múzeumigazgatói Konferenciát. Minden egyes év új és új témák megvitatására nyújt lehetőséget a résztvevő múzeumi vezetők számára. A múzeumok hatalmas értékeket őriznek gyűjteményeikben, amelyek feldolgozása során tudományos értékek születnek, és ezen értékek bemutatása, közreadása, élményteli eljuttatása a legszélesebb közönséghez nagy hatású, egyúttal jelentős társadalmi haszonnal jár. Konferenciánk címe, A múzeumok helye és szerepe a nemzeti és helyi kulturális identitás erősítésében kifejezi a téma időszerűségét, a múzeumi világ társadalmi szerepvállalásának eredményeit és lehetséges fejlesztési irányait. A témával már az előző évek tanácskozásai is foglalkoztak, mind a közösségépítés, mind a múzeumok társadalmi hasznosságának kérdéseit középpontba helyezve. Mit jelent egy múzeum egy lokális közösség identitásának tudatosításában, fejlesztésében, miként jelenik meg mindez egy nemzeti, illetve egy, a Kárpát-medencére is kiterjedő kulturális térben? A konferencia tematikája rávilágít arra, hogy miként válhatnak a múzeumok – kisebbek és nagyobbak egyaránt – sajátos eszközeikkel, tudományos és ismeretátadó, közösségépítő, élmény nyújtó szerepükkel katalizátorrá, sőt, alkotó és az identitást erősítő folyamatok meghatározó szereplővé a 21. század második évtizedében.