A múzeum és közösségei – Közösségépítés a múzeumokban Országos múzeumigazgatói konferencia 2016

A 2015-ben újra életre hívott és jelentős szakmai érdeklődést kiváltó országos múzeumigazgatói konferencia hosszú évek után ismét fontos fórumot teremtett Magyarország múzeumi vezetői számára. A tavalyi általános helyzetértékelés, az új fejlesztési irányok, valamint a múzeumok társadalmi szerepvállalásának megfogalmazása után célszerű volt a konferencia sorozat tematizálása, aktuális, a múzeumi terület számára legfontosabb kérdések felvetése.

A jövőre hangolva… Múzeumigazgatók országos konferenciája 2015

A konferencia célja, hogy a magyar múzeumok vezetői áttekintsék a múzeumi terület jelenlegi helyzetét, európai fő fejlődési vonalait, megvitassák a fejlesztések lehetőségeit, stratégiai vonatkozásait és jövőjét. A tanácskozás fókuszpontba állítja a múzeumi területen zajló szemléletváltás folyamatát és hatásait, a társadalom felől jelentkező igények pontosabb megértését és kezelését, a múzeumoknak a kulturális alapellátásban betölthető szerepét. Rámutat az együttműködés formáira, kiemelve és megerősítve a múzeumok társadalmi szerepvállalásának jövőbeli esélyeit és lehetőségeit. Elemzi az új múzeumi struktúra működésének tapasztalatait, figyelmet fordít a múzeumok fejlesztésének hazai forrásaira és európai uniós támogatási lehetőségeire a 2014-20-as ciklus során.

Oldalak