Állásfoglalások

Az országos múzeum, az országos szakmúzeum, a nemzeti könyvtár, az országos szakkönyvtár és az állami egyetem könyvtárának kiemelt feladatairól szóló EMMI rendeletről alkotott véleményünk.

 

Véleményünk szerint az állami és önkormányzati nagyberuházások esetén többnyire rendelkezésre áll az a jogszabály értelmező szakembergárda, amely az új miniszteri rendelet alapján képes lesz a feladat végrehajtásának előkészítésére.

Az OKSZ álláspontja szerint a jogszabályok megfelelően rendezik a közgyűjteményekben őrzött ún. kincstári vagyonnal kapcsolatos kezelési és rendelkezési jogokat. A jogszabályok végrehajtása a gyakorlatban a részletekre vonatkozóan további egyeztetéseket igényel. A használói és kezelői jogok biztosítását a közgyűjtemények számára hosszú távú, államilag garantált megállapodással szükséges rendezni.

Szövetségünk hosszú távon az országos közgyűjtemények működését alapvetően meghatározónak tekinti a költségvetési szervek jogállásáról szóló törvényt, és a későbbiekben elkészülő, a törvényt kísérő jogszabályokat. Kiemelt jelentőségű, hogy mielőbb szülessenek meg a végrehajtást elősegítő és az alkalmazást biztosító jogszabályok tervezetei, amelyek véleményezésében az OKSZ további közreműködést vállal.

az Oktatási és Kulturális Minisztérium által fenntartott országos múzeumok és a 2118/2006.(VI. 30.) Ko rmányhatározat hatálya alá kerülő közgyűjtemények működésével kapcsolatban

Az Országos Közgyűjtemények Szövetsége 2005. november 8-án tartott elnökségi ülésén
áttekintette a 2005. évre előírt maradványképzési kötelezettség nyomán kialakult helyzetet,valamint a 2006. évre tervezett költségvetések hatását.