Az Országos Közgyűjtemények Szövetsége 2007. április 10-i elnökségi ülésének határozatai

1./ 2007. április 10.
Az OKSZ elnökségének tagjai a maguk lehetőségeit is használva tegyenek lépéseket, hogy hivatalosan is közvetlen véle ményt nyilváníthasson az OKSZ az Államháztartási Törvény módosításának kérdésében.

2./ 2007. április 10.
Az OKSZ egyetért és támogatja, hogy Monok István az OKM felkérésére szakmai anyagot készítsen a nemzeti közgyűjtemények meghatár ozásának koncepciójához. Az elkészített szakmai anyagot az Elnökség megkapja, majd dönt, hogy az Egyesület szélesebb körben miként vita tja meg azt.

3./ 2007. április 10.
Az OKSZ elnöksége egyetért Monok István azon javaslatával, hogy a közgyűjtemények az Áht. törvénytervezetében közintézmény fogalmáv al meghatározott kategóriába kerüljenek.

4./ 2007. április 10.
Az OKSZ elnöksége határozatot hoz, hogy a 2007. április 10-i határozatok felkerülnek az OKSZ honlapjára.

5./2007. április 10.
Az OKSZ elnöksége egyetért abban, hogy a 2008-ra a közgyűjtemények kiállítási terveire vonatkozó egyeztetésen kívül a távolabbi jövőre vona tkozóan reális tervet a költségvetés és az átszervezés bizonytalanságai miatt nem lehet készíteni. A kiállítások megvalósításához szükséges elők észítő és tudományos feltáró munka az egyes intézmények között folyamatosan történik.

6./ 2007. április 10.
Az Országos Közgyűjtemények Szövetsége tanulmányozta a Pest Megyei Közgyűlésnek 2007. március 30-i ülésére a Pest Megyei Múzeumok Igazg atósága átszervezésére benyújtott határozati javaslatot, és komoly aggodalommal tölti el, hogy a szervezeti átalakítás mögött alapvetően nyilvánva ló finanszírozási gondok húzódnak meg, és a megszületett döntés nem szakmai döntéshozatal eredménye.