Szakmai beszámoló

Szakmai beszámoló
a 2021. évi Országos Múzeumigazgatói Konferencia megrendezéséhez nyújtott NKA támogatásról
NKA Közgyűjtemények Kollégiuma

Támogatott:
Országos Közgyűjtemények Szövetsége
2000 Szentendre, Sztaravodai út 75.
Adószám: 18714210-1-13
Pályázati azonosító: 204113/00546
Támogatott téma: A 2021. évi Országos Múzeumigazgatói Konferencia megrendezése (2021.
szeptember 7-8, Visegrád)
Támogatási összeg: 2.200.000 Ft
A megvalósítás eredeti időtartama: 2020. 12.02-2021.05.31.
A koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény figyelembevételével
elszámolási határideje 2022. június 30-ra módosítva.

Részletes ismertető az Országos Múzeumigazgatói Konferenciáról

A szervezet tevékenységének kiemelt rendezvényei az évente megtartott országos múzeumigazgatói
konferenciák, amelyek meghívottjai az országos múzeumok, az országos szakmúzeumok, a megyei
hatókörű városi múzeumok és a területi múzeumok vezetői, akik érdemben és felelősen képviselik a
több mint 800 hazai muzeális intézményt, és a bennük dolgozó közel hétezer fős munkatársi gárdát.
A konferencia rendszeres résztvevői és előadói ezen túl a határon túli, magyar vonatkozású
gyűjteményekkel rendelkező múzeumok vezetői, a meghívásuk és az OKSZ által kezdeményezett
kapcsolatok megerősítik a Kárpát-medence közös kulturális értékeire vonatkozó gondolkodásunk
egységét.
A konferenciák céljául tűzte ki az OKSZ, hogy a magyar múzeumok vezetői áttekintsék a múzeumi
terület helyzetét, európai és hazai fő fejlődési vonalait, megvitassák a fejlesztések lehetőségeit,
stratégiai vonatkozásait és jövőjét. A vezető múzeumi szakemberek célja, hogy megfogalmazzák
hiteles, a múzeumi gyűjteményekre alapozott tudományos, örökségmegőrző és -alakító szerepük
révén intézményeik és az ott dolgozó munkatársak társadalmi szerepvállalását és felelősségét.
2021-ben hetedik alkalommal rendeztük meg Visegrádon a Thermál Hotelben az Országos
Múzeumigazgatói Konferenciát. Minden egyes év új és új témák megvitatására nyújt lehetőséget a
résztvevő múzeumi vezetők számára.

A témaválasztásról

Olyan, szakterületünk egészére mély hatást kiváltó események határozták meg 2020 március elejétől,
előző múzeumigazgatói konferenciánk óta valamennyiünk életét, amelyekre személyes életünkben és
munkánkban eddig sohasem volt még példa. Milyen veszteségeket okozott a koronavírus-járvány,
miként korlátozta a múzeumi látogatásokat, hogyan léptek át a múzeumok az online térbe?
Mindezek milyen változásokat jelentettek napi múzeumi tevékenységünkben, milyen új
kompetenciákra volt és van szükségünk, hogyan építettünk hálózatokat, új kapcsolódási pontokat a
járvány hullámai közben? Miként tudtuk megőrizni ebben a helyzetben múzeumaink belső
közösségeit?
A konferencia kereste a lehetséges válaszokat azokra a fő kérdésekre is, hogy miként tudnak a
múzeumok vezetői és szakemberei a járvány tanulságait és következményeit figyelembe véve
megújulni. Megvitattuk, hogy milyen kihívást jelent a múzeumoknak, hogy visszahozzák a valóságos
múzeumi térbe látogatóikat, és milyen hozzáférési lehetőségeket teremtenek a jövőben a
múzeumoktól már vagy még távol maradóknak a 21. század harmadik évtizedének elején.
A Magyar múzeumok 2021 – Kihívások és lehetőségek a világjárvány nyomán címmel megtartott
országos múzeumigazgatói konferencia szervezetünk központi eseménye volt 2021-ben. Időpontját a
járvány miatti korlátozások következtében későbbre, 2021. szeptember 7-8-ra kellett tennünk, fő
tartalmai pedig a közgyűjtemények életét, működését is alapjaiban meghatározó témákhoz
kapcsolódtak. Prof. dr. Kásler Miklós, az Emberi Erőforrások Minisztériumának minisztere eredetileg
személyesen vett volna részt a tanácskozáson, de más irányú elfoglaltsága miatt video üzenetben
köszöntötte a konferencia résztvevőt 2021. szeptember 7-én. Ezt követően Kassai Hajnal
főosztályvezető asszony köszöntője, majd L.Simon László bevezető előadása hangzott el A múzeumok
integrációja – Lehetőségek, kérdések, perspektívák címmel. A témához kapcsolódó kerekasztal
beszélgetés középpontjában a múzeumi integrációk nyújtotta lehetőségek és sajátosságok támája
szerepelt, többnyire pozitív tanulságokkal, kiegészítve a hálózatosodás nyújtotta lehetőségekkel és
előnyökkel.
A résztvevők hozzászólásaikban megfogalmazták az egész ágazatra kiterjedő intenzív múzeumi
fejlesztések fontosságát és szerepét. A konferencia fő témái között szerepeltek a fenntarthatóság
kérdései, kifejezetten múzeumi hangsúlyok megjelenítésével; a Petőfi 200 tematikus évad múzeumok
számára megnyíló lehetőségeivel. Kassai Hajnal összefoglaló előadása mutatta be a MúzeumokMa
2020 kutatás tapasztalatait és hatásait a magyar múzeumi világra.
A konferencia programja az összegző előadások mellett érdemi lehetőséget teremtett a
hozzászólásokra, vitára, kerekasztal beszélgetésekre, a széleskörű tapasztalatcserére is, az előadók
között pedig kulturális és tudományos életünk meghatározó szereplői is helyet kaptak.

A konferencia résztvevői köre

A konferencia résztvevői ezúttal is az országos múzeumok főigazgatói és tagintézményeik vezetői,
országos szakmúzeumok igazgatói, a megyei hatókörű városi múzeumok, valamint a területi
múzeumok és a határon túli magyar vonatkozású megyei múzeumok vezetői voltak. Jelen voltak a
programon az EMMI múzeumi szakterületért felelős irányítói, munkatársai, a hazai múzeumszakmai
szervezetek vezető képviselői, a konferenciát szervező OKSZ tagjainak képviselői.
A konferencia a korábbi évekhez képest is megnövekedett résztvevői kört vonzott, több mint 150 főt,
köztük határon túli múzeumok igazgatóit is jelentette. A koronavírus-járvány miatti korlátozások
következtében másfél éven keresztül személyes jelenléttel ilyen nagy méretű és hatású
múzeumvezetői konferenciát nem lehetett tartani. A konferencia meghívottai között szerepet kaptak
a társ- közgyűjteményi országos szervezetek (Magyar Nemzeti Levéltár, Országos Széchényi Könyvtár)
vezető szakemberei is.

Értékelés, hatás

Társadalmi szervezetünk szakmai súlyát 2021-ben – főként az ismét eredményesen, tovább bővülő
résztvevői körrel lebonyolított, 2021. szeptember 7-8-án megszervezett visegrádi országos
múzeumigazgatói konferencia révén – a megváltozott körülmények ellenére, azok tanulságait
bemutatva, elemezve és értékelve megőrizte, sőt tovább növelte.
A jól bevált struktúra, a bevezető „nagy” előadások utáni panelbeszélgetések és a nagyszámú
hozzászólás lehetősége, valamint az egyes intézmények fejlesztéseit megjelenítő villámbemutatók
egyértelműen pozitív megítélést nyertek el a résztvevők körében. A konferencia közvetlen hatása
elsősorban a szakmai közéletben, a stratégiai tervezés és a fejlesztések területén jelentkezik.
A rendezvény nagyban hozzájárult a közgyűjtemények társadalmi felelősségvállalásának,
hozzáférésének növeléséhez, egyúttal innovációs készségének erősítéséhez. Szervezetünk fontos
célja volt a működés egészében és a rendezvényekkel is, hogy tevékenységünket, eredményeinket az
eddigieknél láthatóbbá tegyük, egyúttal a konferencia eszközeivel is hozzájáruljunk a múzeumi
vezetők szakmai kapcsolatainak bővüléséhez, a hálózati működés erősítéséhez.

A programnak a megnyitót követően nem releváns a sajtónyilvánossága, a programról
fényképfelvételek hagyományosan nem, de hangfelvételek készülnek, amelyeket archiválunk.
Az NKA Közgyűjteményi Kollégiuma által nyújtott támogatást ezúton is köszönjük!

Szentendre, 2022. június 29.

A szakmai beszámolót készítette:

Dr. Bereczki Ibolya
ügyvezető titkár

Mellékletek:
1. A konferencia programja
MAGYAR MÚZEUMOK 2021 – KIHÍVÁSOK ÉS LEHETŐSÉGEK
A VILÁGJÁRVÁNY NYOMÁN
ORSZÁGOS MÚZEUMIGAZGATÓI KONFERENCIA
2021. szeptember 7–8.
Thermal Hotel Visegrád
(2025 Visegrád, Lepence-völgy, HRSZ 1213)

A rendezvény fővédnöke:
Prof. Dr. Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere
PROGRAM
2021. szeptember 7. Visegrád, Thermal Hotel
9.00–9.55 Regisztráció
10.00–10.40 Köszöntők
Dr. Fabényi Júlia elnök, Országos Közgyűjtemények Szövetsége
Dr. Prof. Kásler Miklós miniszter, Emberi Erőforrások Minisztériuma videóüzenetben köszönti a
konferencia résztvevőit
10.45–11.15
A múzeumok integrációja – Lehetőségek, kérdések, perspektívák
L. Simon László főigazgató, miniszteri biztos, Magyar Nemzeti Múzeum
11.20-11.35 Szünet
11.40–12.40 panelbeszélgetés
Résztvevők:
Dr. Baán László főigazgató, Szépművészeti Múzeum
Demeter Szilárd főigazgató, Petőfi Irodalmi Múzeum
Vitézy Dávid főigazgató, Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum
Moderátor: dr. Estók János főigazgató, Magyar Mezőgazdasági Múzeum
12.45–13.15 Hozzászólások, vita
13.30–14.30 Ebédszünet
14.40- 15.00
A fenntartható múzeum
Fehér Zsuzsanna igazgatóhelyettes, Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum
15.05-16.00 panelbeszélgetés
Résztvevők:
Dr. Bárd Edit, a Magyar Környezeti Nevelési Egyesület szakértője
Dr. Havasi Bálint múzeumigazgató-helyettes, Göcseji Múzeum
Szu Annamária fejlesztési osztályvezető, Szabadtéri Néprajzi Múzeum – Múzeumi Oktatási és
Módszertani Központ
Moderátor: dr. Zsigmond Gábor főigazgató-helyettes, Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum
16.05–16.30 Szünet
16.35–16.55
Virtuálisan és/vagy valóságosan?
Varga Benedek igazgató, Semmelweis Orvostörténeti Múzeum
17.00–18.00 panelbeszélgetés
Résztvevők:
Dr. Frazon Zsófia tudományos titkár, Néprajzi Múzeum
Készman József főosztályvezető, Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum
Prof. Dr. Vig Károly tudományos igazgatóhelyettes, Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum
Moderátor: Berényi Marianna főosztályvezető, Néprajzi Múzeum

18.05–19.00 A témához kapcsolódó villámbemutatók és reflexiók 10-10 percben
Moderátor: dr. Cseri Miklós főigazgató, Szabadtéri Néprajzi Múzeum
19.15– Vacsora
2021. szeptember 8. Visegrád, Thermal Hotel
9.30–10.00
A MúzeumokMa 2020 kutatás – Egy átfogó kutatás tapasztalatai és eredményei a magyar múzeumi
világban
Kassai Hajnal főosztályvezető, EMMI Múzeumi Főosztály
10.05-11.05 panelbeszélgetés
Résztvevők:
Dr. Heilauf Zsuzsanna igazgató, Tomory Lajos Múzeum
Nagy Magdolna igazgató, Szabadtéri Néprajzi Múzeum – Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ
N. Kovács Zita igazgató, Türr István Múzeum
Moderátor: Makranczi Zsolt igazgató, Örökség Kultúrpolitikai Intézet
11.05–11.30 Szünet
11.30–11.50
Múzeumok 2021-ben – Stratégiai kérdések a koronavírus-járvány nyomán
Dr. Bereczki Ibolya ágazati feladatokért felelős főigazgató-helyettes, Szabadtéri Néprajzi Múzeum
11.55–12.10
Könyvtáraink a koronavírus-járvány alatt és után
Rózsa Dávid főigazgató, Országos Széchényi Könyvtár
12.15–13.15 panelbeszélgetés
Résztvevők:
Népessy Noémi főigazgató, Budapesti Történeti Múzeum
Dr. Miklós Zoltán igazgató, Haáz Rezső Múzeum
Dr. Ringer István igazgató, Petőfi Irodalmi Múzeum – Kazinczy Ferenc Múzeum
Moderátor: dr. Fabényi Júlia igazgató, Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum
13.20–14.00 A témához kapcsolódó villámbemutatók és reflexiók 8-8 percben
Moderátor: dr. Sári Zsolt általános főigazgató-helyettes, Szabadtéri Néprajzi Múzeum
14.05–14.10 Zárszó – dr. Cseri Miklós főigazgató, Szabadtéri Néprajzi Múzeum
14.20 – Ebéd és hazautazás